Mr.Tuấn Anh: 0979 494 616  -  Mr.Đào Thành: 0977 264 611

Dự án nhà máy Arion Electric

Dự án nhà máy Arion Electric

  • :Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam
  • :2 Tuần
  • :Lô đất B1, B2, B3 KCN Phúc Điền - Hải Dương.
  • :350 m2
Thông tin chi tiết

THM vinh dự là nhà cung cấp thiết bị vách ngăn và thi công vách ngăn vệ sinh cho dự án thi công vách ngăn vệ sinh cho Dự án nhà máy Arion Electric

Dự án thi công vách ngăn nhà máy Arion Electric

Dự án Nhà máy Arion Electric

 

Yêu cầu gọi lại
X